Egzamin gimnazjalny 2009

Drukuj

część humanistyczna

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2009 ROKU- 35,07 pkt. (70,14%)

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU- 31,98 pkt. (63,96%)

ŚREDNIA SOSNOWCA W 2009 ROKU- 31,08 pkt. (62,16%)

część matematyczno-przyrodnicza

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2009 ROKU- 37,73 pkt. (75,46%)

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU- 25,84 pkt. (51,68%)

ŚREDNIA SOSNOWCA W 2009 ROKU- 24,52 pkt. (49,04%)

język angielski

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2009 ROKU- 41 pkt. (82%)

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU- 31,06 pkt. (62,12%)

ŚREDNIA SOSNOWCA W 2009 ROKU- 31,6 pkt. (63,2%)