Wyprawka ucznia klasy zerowej

Drukuj

Wyprawka ucznia klasy zerowej

Prosimy rodziców o przygotowanie i podpisanie inicjałami lub imieniem dziecka następujących rzeczy: