Wyniki szóstoklasistów

Drukuj

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016

 

Średni wynik pierwszej części (język polski, matematyka) 79%

Średni wynik dla województwa to 61,09% oraz dla kraju 63%

Średni wynik drugiej części (język angielski) 94,4%

Średni wynik dla województwa to 71,49% oraz dla kraju 71%

Według skali staninowej uzyskaliśmy w obu częściach dziewiąty, najwyższy stanin. 

Jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce.