Jesteś tutaj: Strefa rodzica Nauczyciele

Nauczyciele

l.p Imię i nazwisko wykształcenie stanowisko
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
1 Anna Nalepa

S.N.-wychowanie przedszkolne,
U.Śl.-bibliotekoznawstwo, kurs kwalifikacyjny – WOM – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

nauczyciel klas “0”
2 Barbara Lewoniuk Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog
3 Marzena Wyszomirska WSP Warszawa – pedagogika wczesnoszkolna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4 Sonia Sokołowska Wyższa Szkoła Humanitas - edukacja wczesnoszkolna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5 Agnieszka Zawrzykraj U. Śl. Nauczanie początkowe - edukacja wczesnoszkolna
U. Śl. Logopedia
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
6 Małgorzata Myc Wyższa Szkoła Humanitas - edukacja wczesnoszkolna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
7 Hanna Wierzchałek

Akademia Muzyczna w Katowicach - muzyka, 
Kurs kwalifikacyjny - edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyka
8 Alicja Poczęta WSP Warszawa – pedagogika wczesnoszkolna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
9 Agata Mirek

WSB - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
WSB - terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
10 Urszula Bujalska U. Śl - pedagogika, edukacja wczesnoszkolna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele języka polskiego
11 Alina Grzeszczak U. Śl – filologia polska nauczyciel języka polskiego
12 Katarzyna Olszewska U. Śl – filologia polska nauczyciel języka polskiego
13 Anna Zabłocka U. Śl – filologia polska nauczyciel języka polskiego
Nauczyciele języków obcych
14 Maciej Graczyk U. Śl – filologia angielska nauczyciel języka angielskiego
15 Magdalena Łaskawska U. Op. - filologia angielska nauczyciel języka angielskiego
16 Katarzyna Miśta U. Śl - filologia angielska nauczyciel języka angielskiego
17 Magdalena Ruszkiewicz - Mazanek U. Śl – filologia germańska nauczyciel języka niemieckiego
18 Weronika Szymańska U. Śl - filologia hiszpańska, filologia angielska, studia podyplomowe - nauczanie języka hiszpańskiego i języka angielskiego nauczyciel języka angielskiego oraz hiszpańskiego
Nauczyciele matematyki
19 Joanna Karaś - Piłat U.Śl – matematyka nauczyciel matematyki
20 Iwona Majcher U.Śl – matematyka nauczyciel matematyki
Nauczyciele pozostałych przedmiotów
21 Marta Białas U. Śl - biologia nauczyciel biologii
22 Agnieszka Kurtyka Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna w Krakowie - pedagogika, pedagogika religijna nauczyciel religii, etyki, pedagog szkolny
23 Magdalena Śpiewak U. Ped. w Krakowie - edukacja techniczna i informatyczna nauczyciel techniki
24 Małgorzata Łuszczek U. Śl - chemia, fizyka nauczyciel chemii, fizyki, techniki
25 Tomasz Papciak U. Śl – geografia  nauczyciel geografii, informatyki
26 Mariusz Styrna AWF - wychowanie fizyczne nauczyciel w-f
27 Maciej Trybalski AWF - wychowanie fizyczne nauczyciel w-f
28 Marcin Włoch U. Śl - historia nauczyciel historii i WOS’u
29 Michał Zając AWF- wychowanie fizyczne, Edb nauczyciel Edb
31 Milena Rogóż U. Śl - wydział artystyczny - plastyka nauczyciel plastyki
32 Natalia Jamrozik AM Katowice - muzyka nauczyciel muzyki
33 Kinga Raczyńska AWF Katowice- wychowanie fizyczne nauczyciel w-f
Kontakt

telefon: 501-638-590

e-mail: szkola@zsp1.com.pl

Adres

ul. M. Maliny 14a
41-200 Sosnowiec

Na skróty
Zespół Szkół Prywatnych nr 1 w Sosnowcu

Zapewniamy bezpieczeństwo, dobrą opiekę i dobre przygotowanie do rozpoczęcia. Nasza kadra zapewnia najwyższe standardy edukacji.

Strefa ucznia
Strefa rodzica